4’33”

This reading was recorded for Phonodia in Bucharest, Romania, the 13th of May, 2016.

Read by Elena Vlădăreanu on 13 May 2016

4’33”

îţi văd şi faţa şi spatele
văd tot ce faci tot ce eşti
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a!
fac vocalize împreună cu tine
îmi pun colgate pe periuţă o dată cu tine
îmi umplu gura cu apă şi o golesc în ritmul tău

deschizi gura--------------îţi umezeşti buzele cu limba
îţi prinzi
fiecare
dinte
între
degetul
mare şi
arătător
îl
mişti

numai gesturi lipsite de sens
ai o limbă mică nici măcar vâ
rful nasului nu ţi-l poţi atinge c
u ea. tot ce spui e neînsemna
t îţi înfăşori limba în hârtie igie
nică roz english please englis
h please english please nu ai
drame dincolo de răsuflarea c
u miros de mentă corpul tău fă
ră nu vrei să fii bărbat nu vrei s
ă fii femeie să vorbeşti what the
fuck! ------------------------------------------------------------------------------------------------sunt cu ochii pe tine

from Spaţiu privat (Bucharest: Cartea Românească, 2009).

Share this Poem with your co-workers or friends