eating myself

This reading was recorded for Phonodia in Bucharest, Romania, the 13th of May, 2016.

Read by Elena Vlădăreanu on 13 May 2016

eating myself

sunt un cuvânt care începe cu „pe”.
nu pot să-l pronunţ. ducă-se dracu
lui eve ensler şi adunătura mondia
lă de pizdulici care ţin cultul vaginul
ui! sunt un cuvânt care începe cu „pe”.
face referire la acel loc dintre picioare.

sunt limba ta. îţi pleznesc una
peste faţă. când tu te aştepţi mai p
uţin. sunt limba ta bună de pus pe
rană. sunt minunata ta limbă rom
ână. sunt numai lapte şi miere.

tu îţi doreşti o limbă neutră o limbă
în care eu să nu aibă sex o limbă c
urată şi sexy şi de circulaţie interna
ţională eu sunt bătrână şi cu tradiţii
şi plină de glod.

from Spaţiu privat (Bucharest: Cartea Românească, 2009).

Share this Poem with your co-workers or friends