Gió

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo in Venice, Italy, on the 18th of May, 2015.

Read by Nguyen Chi-Trung on 18 May 2015

Gió

1

Đêm nay gió rút ngang trời
Đã là mất hẳn những đời rã riêng?
Bây giờ bạc bẽo cõi miền
Hẳn là xứ sở ưu phiền lắm ru?

2

Đêm nay gió rút âm u
Lại thêm tầm tã mưa mù lòng ai
Bây giờ giọt ngắn giọt dài
Rồi trong chốc lát nhớ ngày chia ly

3

Đêm nay gió rút thầm thì
Hình như còn những điều gì chưa xong?
Bây giờ vật vã cõi lòng
Liệu sau này nữa sẽ không bao giờ?

4

Đêm nay gió rút cơn mơ
Mưa như mưa đã đợi chờ từ lâu
Chẳng là tháng bảy mưa ngâu
Mà trong tâm tưởng cơ hầu chưa quên
5

Đêm nay gió rút dưới mền
Giọt sầu đã vỡ bên trên vỉa hè?
Mà sao tâm não còn nghe
Gót chân xưa vẫn còn đè trên tim

6

Gió đưa dẫn dắt đi tìm
Biết đâu sẽ đến cõi miền hoang liêu
Bây giờ đồ vật quá nhiều
Chừng linh hồn hẳn có chiều phôi pha?

7

Gió đưa đám lá sau nhà
Rủ nhau trốn chạy bỏ xa sân sầu
Bây giờ đâu đã là đâu?
Cho nhau một chút có hầu là bao?

8

Gió đưa thân thể lao đao
Nhớ người biết đến khi nào mới thôi
Nhớ người như gió từng hồi
Rút qua thê thảm trên lời còn đây

9

Gió đưa không chóng thì chày
Lấy gì đây để đắp đầy hiện sinh?
Lấy gì trả nợ thông minh
Mà cho tim não tan tành tro than

10

Gió đưa chữ nghĩa về ngàn
Một lời Thơ gửi, không màng là không!
Đã đành không cũng là không
Mà ra chờ đợi trông mong hằng giờ

26.11.1992 – 01.01.1993

from SEVEN WORDS
Word Four: TRO THAN – 1993 (ASHES)
Publishing House VĂN HÓA – VĂN NGHỆ
(Publishing House CULTURE – LITERATURE)
MMXII
SAIGON – VIETNAM

© nguyenchitrung 1993

Share this Poem with your co-workers or friends

Contenuti Correlati:

  1. Bụi