İnsan Kendisinin Rüyasıdır

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia in Venice, Italy , on the 12th of May, 2014.

Read by Ataol Behramoğlu on 12 May 2014

İnsan Kendisinin Rüyasıdır

İnsan kendisinin rüyasıdır
Geçerken bir uçtan bir uca ömrünü
Yaşanılanlar anıya dönüştü mü
Geriye bir rüyadan izler kalır
Kimdi o çocuk ben dediğim
O delikanlı ben miydim gerçekten
Şimdi bir tren penceresinden
Başka yaşamlara bakar gibiyim
Zamanı eksilten saniyelerden
Sevinçlerden, üzüntülerden
Hangisi düş, hangisi gerçek
Sonunda sanki her şey eşitlendi
Geriye şiirler kalacak belki
Rüyanın gerçekliğine tanıklık edecek

from Okyanusla İlk Karşılaşma (Istanbul: Tekin Yayınları, 2008).

Share this Poem with your co-workers or friends

Non ci sono contenuti correlati.