Kaip nugalėti berserką

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo at Phonodia LAB in Venice, Italy, on the 2nd of April, 2014.

Read by Gintaras Grajauskas on 2 April 2014

Kaip nugalėti berserką

iš pradžių jį reikia visaip
siutinti, keikti ir tyčiotis,
kol pasirodys putos

tada įduoti į rankas skydą,
pažiūrėt, ar jau kandžioja
kraštą iš pasiutimo

jeigu jau, tai paduoti ir kardą,
tik atsargiai, ir akimoju
pradangint visus priešus

tai berserkas vis kandžios tą skydą,
pradžioj iš pasiutimo, paskui
susimąstęs

tada jau galima jį pasodinti
saulėkaitoj, duoti duonos plutelę,
tegu sau maumoja

bet nemanykit, kad dabar žinot,
kaip nugalėti berserką

kaip tik tokio berserko nugalėti
niekas negali
joks berserkas

from Kaulinė dūdelė (Vilnius: Vaga, 1999).

Share this Poem with your co-workers or friends