Paracliser în munţi

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia in Trieste, Italy, on the 6th of December, 2014.

Read by Nicolae Dabija on 12 June 2014

Paracliser în munţi

Sunt paracliser într-o biserică veche
----------------------------zidită de-un sulger
care aprind lumânările
----------------------------de la fulger,
mă agăţ, ades, de nori
----------------------------ca să trec peste hău
şi strig: Iată-mă, Doamne!
---------Uită-te, Doamne! –
---------acesta sunt eu!

Când pârâie cerul de trăsnete grele
îngenunchez pe pragul
----------------------------chinoviei mele
şi mă rog (eu, o biată furnică):
Iată-mă, Doamne!
---------Iartă-mă, Doamne,
---------că nu mi-i frică.

În biserica mea zidită zidită pe-o buză
--------------------------------------de hău
nu mă rog decât eu,
câte-o mie de lumânări
------------------la icoana lui Christ
şi zic: Iată-mă, Doamne!
---------Vezi-mă, Doamne!,
---------cât sunt de trist.

Mă simt aici în biserica zidită
-----------------------------de sulger
ca un arbore-n care
------------------locuieşte un fulger;
şi-ntre stânci –
----------din câlţi de ceaţă – fac punţi
când ning singurătăţi de sus,
----------------------------peste munţi.

Visez, în sihăstria mea,
----------------------------de multe ori
cum păcatele mele mă trag către nori
iar eu strig, prin viscol şi ger:
---------Iartă-mă, Doamne!
---------Iată-mă, Doamne! –
---------eu sunt ninsoarea
ce cade din cer...
------------------schitul Cerebuc, muntele Ceahlău

From: Psalmi de dragoste (București: Detectiv literar, 2013).

Share this Poem with your co-workers or friends