Restauratori de tablouri

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia in Trieste, Italy, on the 6th of December, 2014.

Read by Nicolae Dabija on 12 June 2014

Restauratori de tablouri

Restaurează, corectează
al păsării zbor.
Dumnezeu le pozează
pentru frescele lor.

Adaugă puţin foc sub cazane
şi chin pe chipul celor traşi pe roată;
îl prind mai bine pe Iisus în piroane,
răstingnindu-l încă o dată.

Iartă-i, Doamne, pre ei
pentru mocnitul lor talant,
poate că-n careva dintre ei
se iroseşte-un Rembrandt.

Pe ei, robi ai penelurilor şi ai peniţelor,
care oblojesc fiece pom bolnav, –
ei şterg de colb aurele sfinţilor,
le curăţă încălţările de praf.

Corectează bolţi şi platani,
cu o scânteie aprind sori tereştri –
ca şi cum ar mai fi contemporani
cu marii maeştri.

Descâlcesc din raze vreun astru
sau scot galere bătrâne din ceaţă,
ei cerul îl fac mai albastru
şi ierbii i-adaugă verdeaţă.

Confundă-n veci duminica cu lunea,
făcând din sfântul lor talent risipă,
cum, zi de zi, ei corectează lumea –
aceşti Rafaeli de o clipă.

From: Fotograful de fulgere (Bucureşti: Minerva, 1998)

Share this Poem with your co-workers or friends