Triumfatorius

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo at Phonodia LAB in Venice, Italy, on the 2nd of April, 2014.

Read by Gintaras Grajauskas on 2 April 2014

Triumfatorius

kai visi švenčia pergalę, paprasčiausiai
nusisuku: negaliu žiūrėt,
kaip puikuojasi savo
laikinumu tie graudžiai juokingi
vienadieniai triumfatoriai
apsirėdę spalvingomis togomis
su aukso signetais ant pirštų
kilnoja rankas, žymi viens kito
kaktas dvigubu pergalės ženklu

o vienintelis iš tiesų galįs tarti,
jog gyventa ne veltui (kiek
desperatiškų žygdarbių, kiek šmaikščių
akibrokštų jo kolekcijoj!), yra tas,

kurio čia nėra. Nors, galvą dedu,
puikiai žino,
kas šiandien čia vyksta. Kur nežinos tas
pralaimėjęs maištininkas,
senstanti lapė. Vienas
su savo tyla tremtyje. Toli nuo tėvynės.

pašaipus ir liūdnas žinojimas:
neatimsi. Visa, kas jam beliko.
Tai, kas visąlaik skyrė
jį nuo minios.

ir dabar, šioje nugalėtojų žemėje
jam visa mano pagarba
ir mano pasigėrėjimas.

from Eilėraščiai savo kailiu (Vilnius: LRS leidykla, 2008).

Share this Poem with your co-workers or friends