Una paraula

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo at Phonodia LAB in Venice, Italy, on the 7th of November, 2013.

Read by Mireia Companys on 7 November 2013

Una paraula

Creuaré tots els cercles de l'infern
per poder recompondre els ponts trencats
amb una paraula. Un mot
que enllaci la incertesa del meu jo
amb aquest tu que saps inaccessible.
Un mot públic o privat, aliè
o propi. Minúscul i universal,
múltiple i inequívoc.
Construïm-nos amb el seu so.
Diguem-lo i fem-lo nostre.

Trenem amb fils descabdellats
del vel de la mentida
un vast poema sense autor
que ens faci sentir vius,
que esmicoli els miralls
i les màscares i els miratges
i traci un camí incert
que uneixi els nostres llavis.

Una paraula qualsevol.
Acaronem-la amb cura,
compartim-la sense recança.
Diguem-la i fem-la nostra.
Aquí i ara. Tu i jo.
Un i l'Altre. Enlloc i sempre.

from Perfils de la inconsistència (Viena Edicions: Barcelona, 2003).

Share this Poem with your co-workers or friends