De nit

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia at Villa del Grumello in Como, Italy, the 9th of May, 2015, during the “Europa in Versi” Poetry Festival organized by “La Casa della Poesia di Como“. Special thanks to Laura Garavaglia.

Read by Manuel Forcano on 9 May 2015

De nit

Quan totes les formes d’amor
et semblin vanes.
Quan els records i la por. Quan el cos
tremoli, fràgil,
sorprès de la dolor que el té.
Quan aquesta foscor t’embeni fort els ulls,
aleshores,
vés i arriba’t a les palpantes a la cuina
i poc a poc
il∙lumina-la amb la llum de la nevera:

mira, de sobte ets enmig d’un camp de flors
dibuixades pertot a les rajoles.

from Les mans descalces (Barcelona: Columna, 1993).

Share this Poem with your co-workers or friends