Istanbul

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia at Villa del Grumello in Como, Italy, the 9th of May, 2015, during the “Europa in Versi” Poetry Festival organized by “La Casa della Poesia di Como“. Special thanks to Laura Garavaglia.

Read by Manuel Forcano on 9 May 2015

Istanbul

No sabia que un dia
et compararia a aquesta ciutat.
Tampoc que vindria sol a visitar-la
ni que t’escriuria aquesta carta
per dir-te
que quan fa fred en un país de calor,
penso en tu.
-----------------------Que quan al basar
venen fruita que no és de temporada,
penso en mi.
-----------------------Que quan algú paga més del compte
i l’estafen perquè no sap el canvi,
penso en nosaltres.

from Les mans descalces (Barcelona: Columna, 1993).

Share this Poem with your co-workers or friends