La Malcontenta are sâni cu aurore boreale

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia in Turin, Italy, the 14th of May, 2016.

Read by Ruxandra Cesereanu on 14 May 2016

La Malcontenta are sâni cu aurore boreale

Nestăpînirea ta am simţit-o în piele ca un sirocco
--------------------------------------------------------înăbuşitor,
pe rio dei Mendicanti rochia mi se sfâşiase mîncată
------------------------------------------------------------de clor,
te holbai la mine ca un cerşetor cu trup obosit,
sudoarea îmi urca pe spinare, tîrîndu-se nestingherit,
m-ai fi sfîrtecat cu sfială, m-ai fi întins înluminat,
simţind putrezirea lagunei ca pe un orologiu stricat.
Eram La Malcontenta lasciva, curtezana amuşinată
---------------------------------------------------------de turbaţi.
De m-ai fi scuipat, m-aş fi crezut mîngîiată,
trupul meu avea sfîrşeli mentale,
gura mea să atingă nu mai ştia, decît să muşte,
şi o făcea precum o căţea în febra
--------------------------------------nălucitelor moluşte.
De patima ta mă agăţasem ca de-o funie de spânzurat,
căci trupul meu nu mai avea locuri sfinte,
furtunile vieţii săpaseră în el atâtea morminte!
Gropar nu voiam să-mi fiu şi nu alungam
------------------------------------------------iubirile flămânde,
care mă secătuiau, dar mă învăţau a plânge,
aşa cum numai femeile nebune din dragoste
------------------------------------------------ştiu să o facă.
Sărutul tău nu l-am primit, ci l-am alungat,
ochii tăi i-am îngropat în aburii din noapte,
mîinile ţi le-am tăiat în suferinţe răscoapte.
trupul tău mă durea în mine, neatins şi sfios,
laguna se-nvolburase cu iasme de cavaler tenebros,
ca o sepie răscolită de spaimele cărnii nu mai simţeam nimic.
Pântecul meu era mort ca un San Marc îngropat de viu.
Oricît m-ai fi rîvnit,
nu aveam ce să-ţi dăruiesc,
decît o sminteală hidoasă ca un păcat împărătesc.
Pupilele morţii foşneau ovale,
laguna putrezise în sânii mei cu aurore boreale.

from Venezia dalle vene viola (Rome: Aracne, 2015).

Share this Poem with your co-workers or friends