Les roses d’Isfahan

This reading was recorded by Alessandro Mistrorigo for Phonodia at Villa del Grumello in Como, Italy, the 9th of May, 2015, during the “Europa in Versi” Poetry Festival organized by “La Casa della Poesia di Como“. Special thanks to Laura Garavaglia.

 

Read by Manuel Forcano on 9 May 2015

Les roses d’Isfahan

Les roses d’Isfahan, o de l’Eufrat
els lliris salvatges que creixien a les ribes.
Els jardins d’olor a Mossul, i a Damasc
l’esclat dels gessamins. Les flors de mirra del Sudan,
i a Khartum els dos grans afluents del Nil
arribant-se l’un a l’altre
com set i aigua, vaixell i port,
desig i cos.

No et conformis amb els geranis d’un test a la finestra.

from Les mans descalces (Barcelona: Columna, 1993).

Share this Poem with your co-workers or friends

Contenuti Correlati:

  1. Poètica
  2. Cataclisme
  3. Istanbul
  4. De nit
  5. Pell